Tuotannon optimointi, taloudellisuuden nostaminen.

Tarkkaa mittaustekniikkaa elintarviketeollisuudelle.

Olipa kyseessä sitten tilavuus, paino, sijainti tai ulkonäkö – otamme kaiken erittäin tarkasti, kun kyseessä on tuotteesi. Sillä mitä tarkemmin käsittelyprosessi on mukautettu tuotteeseesi, sitä taloudellisempaa on koko tuotanto. Erityisesti reikäjuuston tai esim. luonnollisesti raakakypsytetyn kinkun kohdalla mittaustekniikalla on ratkaiseva vaikutus hävikkiin ja maksimaaliseen tuottoon. Tästä syystä olemme suunnitelleet elintarviketeollisuuden optisen mittaustekniikan ja teollisen kuvankäsittelyn erityisen osaamiskeskuksen, jossa työskentelee noin 30 työntekijää vuosikymmenien tietotaitojansa hyödyntäen. Tarkat, tekniset pitkälle kehitetyt ratkaisut ovat käytössä Weberin eri tuotteissa kuten skannereissa weSCAN 3000/5000 ja weSCAN 7000 tai wePICK -roboteissa sekä erilaisissa sovelluksissa.

Kuva weSCAN 5000 -laserista

Tilavuuskappaleen määritys

Tuotteen tarkastelu tilaavuuskappaleena luo perustan optimaaliselle raakatuotteen jatkokäsittelylle korkeimmilla tehoalueilla maksimaalisella tuotolla. Käsiteltäessä erilaisia luonnollisia tuotteita kuten pekonia tai raakakinkkua skannausjärjestelmän käyttö on oleellista – joko integroituna skannerina viipalointilaitteessa tai esiasennettuna komponenttina. Weberin weSCAN 3000/5000 -skannerissa käytetään lasertekniikkaa, joka mahdollistaa ehdottoman skannaustarkkuuden maksimilla skannausnopeudella. Asynkronisen skannauksen ansiosta on mahdollista rekonstruoida monista, eri ajankohtina otetuista skannauskuvista 3D-kappale. Saadut tiedot takaavat optimoidun tuotteen hyödyntämisen ja minimaalisen hävikin leikattaessa paloja ja siivuja.

Pick & Place -ratkaisut

Annosten käsittelyyn suunnitellut Pick & Place -robotit kuten Weber wePICK tukevat annosten käsittelyä sijaintiin ja asentoon perustuvan optisen mittaustekniikan avulla. Jo ennen kuin annos asetetaan pakkaukseen, kaikki leikkeleannokset kuvataan optisesti ja niiden oikea asento tarkastetaan. Näin saadaan selville tuotteen sijainti, asento ja kohdistus kuljetushihnalla sekä mitoitus (pinta), jotta keräilijärobotti voisi tarttua yksittäisiin annoksiin tarkasti ja hellävaroen ja asettaa ne pakkaukseen.
Kerätyistä tiedoista laaditaan lisäksi tilastoja, jotta tarpeelliset säädön korjaukset voidaan välittää prosessin alkuvaiheeseen ja niitä voitaisiin hyödyntää tarvittaessa käytännössä.
 

Pakkausalustan tarkastus

Palaset, päällekkäisyys, kääntöasento, täyttökorkeus ja sijainti – jotta voitaisiin varmistaa, että leikkeletuotteesi on sijoitettu optimaalisesti pakkaukseen ja pakkaus voitaisiin sulkea turvallisesti, annoksen pakkausalustaan syötetään paljon kriteereitä. Kun virhe havaitaan, ratkaisujemme avulla on mahdollista automaattisesti korjata pakkausalustan asento tai hylätä annokset, jos sinetöintialueilla havaittu kontaminaatiota. Tuoteryhmittelyt voi tarvittaessa tarkastaa jopa ennen pakkaukseen asettelua kuljetushihnalla.

Saatujen tietojen avulla voidaan tämän lisäksi tehdä johtopäätöksiä prosessin laadusta. Weberin täydellisen linjaratkaisun puitteissa tällainen linja on laajan linjaintegraation ansiosta kykenevä optimoimaan itse itsensä, mikä parantaa huomattavasti laatua.
 

Tiiviyden määritys

Erityisesti reikäjuustosovelluksissa ja tuotteissa, joiden tiiviyserot ovat suuret (rasvainen/kevyt), on röntgenskannerin käyttö erittäin tärkeää, jotta painot ja tiiviys voitaisiin määrittää tarkasti siten, että raakatavaraa voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä varten leikattavat tuotteet ohjataan skanneriin useammalla kaistalla vierekkäin. Jokaisen yksittäisen tuotteen yksilöllisen röntgenteknologialla toteutetun tiiviysmääritelmän jälkeen tuotteet punnitaan integroiduilla punnitusasemilla kaistoittain.

Pakkauksen tarkastus

Skannausratkaisujemme avulla voidaan pakkausten eri ominaisuudet kartoittaa ja tarkastaa:

  • Pakkaukseen sijoitetun tuotteen täyttömäärä/tilavuus
  • Pakkaukseen sijoitettujen tuotteiden täydellisyys ja lukumäärä
  • Ennen sinetöintiä: Puhtaus sinetöintisaumojen alueella
  • Sinetöinnin jälkeen: Sinetöintisaumojen laatu
  • Pakkauksen tekstin ja tarrojen sijainti, kohdistus ja laatu
  • Painetun tekstin ja koodien luettavuus

Pakkausten tarkastuksen yhteydessä skannausjärjestelmämme ovat valinnaisten 3D-tietojen optimaalisen yhdistelemisen ansiosta oikeita monitaito-osaajia. Yhdistetty testausasema ei ole vain nopeampi, vaan myös samalla huomattavasti yksinkertaisempi integroida kuin useampi, peräkkäin sijoitettu testausasema.

Rasvakerroksen määrittely

Weberin rasvanpoistokoneessa ASD 460 on kameratuettu rasvan paksuuden tunnistus sekä esiohjelmoidut pitkittäisprofiiliajot, minkä ansiosta käsittelyprosessi toimii täysin automaattisesti. Kun tuotetta syötetään koneeseen, sitä kuvataan taukoamatta sivulta. Rasva- ja lihaosuuksien korkeudet mitataan ja lähetetään edelleen koneen ohjaukseen. Näiden tietojen avulla määritellään leikkauskorkeus rasvan ja lihan erottamiseksi ja sovitetaan se dynaamisesti. Lopputuloksena on tuotteiden tasainen käsittelytulos ja näin laskelmoitu varmuus, joka on erityisen edullista lihan jaloimpien osien kuten kylkipaistin ja kotlettien kohdalla.

Yhteystiedot

Iloitsemme yhteydenotostasi.

Lähetä