21.07.2023
"Menestyksemme olennainen perustekijä on aina ollut intohimoiset työntekijät, jotka ovat alansa ammattilaisia."

Weber vahvistaa yritysjohtoaan tulevaisuuden tehtäviä varten.

Asiakaskeskeisen yritysorganisaation tavoitteen mukaisesti Weber Maschinenbau edistää maailmanlaajuista kasvua, laajentaa jatkuvasti omaa tuoteportfoliotaan ja kehittää kaiken aikaa palvelujaan, mukaan lukien myynnin jälkeisiä palveluja. Yritys täyttää siten asiakkaiden toiveen kokonaisratkaisuista ja toimii heidän yhteyspisteenään kaikissa kysymyksissä. Tämä pyrkimys on onnistunut täyttämään markkinoiden vaatimukset ja tarpeet – sen osoittavat kasvavat myyntiluvut, jotka johtavat lisääntyviin ja uusiin tuotantovaatimuksiin yrityksen sisällä. Tämän kehityksen rinnalla kulkevat yhä monimutkaisemmat yrityskäytännöt ja niihin sidoksissa oleva digitalisaatio, jotka edellyttävät yrityksen vahvaa ja osuvaa asemointia. Tästä syystä Weber on laajentanut yritysjohtoaan ja järjestänyt sen uudelleen, jotta tulevaisuuden haasteet voidaan kohdata parhaalla mahdollisella tavalla.
 

Weber strengthens corporate management team - Michael Brandt (CTO), Dr. Michael Hausicke (COO), Jörg Schmeiser (CBDO), Tobias Weber (CEO), Daniel Frank (CSO), Hartmut Blöcher (CFO), Robert Schwabe (CPO)
Kuvassa vasemmalta: Michael Brandt (CTO), Dr. Michael Hausicke (COO), Jörg Schmeiser (CBDO), Tobias Weber (CEO), Daniel Frank (CSO), Hartmut Blöcher (CFO), Robert Schwabe (CPO)

CEO Tobias Weber, CFO Hartmut Blöcher ja Jörg Schmeiser saavat tästä lähtien apua neljältä johtohenkilöltä, jotka laajentavat ylintä johtoa ja ottavat vastuulleen tärkeitä avainrooleja. Michael Hausicke saa operatiivisen johtajan (COO) roolin ja vastaa yrityksen tuotantomenettelyistä ja -vaatimuksista. Michael Brandt ista tulee tekninen johtaja (CTO), ja hän edistää jatkossa tekniikan strategista edelleenkehittämistä. Daniel Frank keskittyy myyntijohtajana (CSO) myynnin, jälkimyynnin, Skinner-koneiden sekä Weberin tytäryhtiöiden ja kumppanien operatiiviseen ja strategiseen johtamiseen. Robert Schwabe on hankintajohtajana vastuussa ostotoiminnan osa-alueesta. Jörg Schmeiser, joka oli aiemmin myyntijohtajan roolissa, toimii jatkossa uudessa tehtävässä liiketoiminnan kehitys- ja innovaatiojohtajana (Development & Innovation Officer, CBDO). Tässä roolissa hän vastaa portfoliostrategiasta, strategisista kumppanuuksista ja jakelutuotteista sekä tuotejohtamisen, liiketoiminnan kehittämisen ja markkinoinnin osa-alueista.

”Menestyksemme olennainen perustekijä on aina ollut intohimoiset työntekijät, jotka ovat alansa ammattilaisia. Siksi olemme laajentaneet johtomme kärkeä ja sisällyttäneet mukaan tärkeitä kompetensseja. Näin meillä on jatkossa valmiudet tukea asiakkaitamme maailmanlaajuisesti vielä paremmin ja edistää kasvuamme edelleen”, selventää CEO Tobias Weber laajennetun yritysjohdon merkitystä Weberin tulevaisuuden suunnalle. Laajemman kokoonpanon ansiosta Weberille tulee mahdolliseksi fokusoida tehtäviä vahvemmin ja toteuttaa tavoitekeskeisiä työrakenteita johdon sisällä. Keskittymällä edelleen johdonmukaisesti asiakkaisiin, laajentamalla portfoliota strategisesti sekä tuoteinnovaatioiden, älykkään tuotannon ja sähköistettyjen prosessien ansiosta Weberin uudelleen koostettu yritysjohto valmistelee yritystä menestyksekkäästi tuleviin asiakas- ja markkinavaatimuksiin.