28.06.2023
Elintarvikealan yritykset luovat lisää läpinäkyvyyttä ja kasvattavat tuotantonsa tehokkuutta digitaalisten Weber-tuotteiden avulla.

Älykkäitä ratkaisuja digitalisoituun tuotantoon.

Weberin keskeisenä tavoitteena on helpottaa asiakkaiden elämää ja mahdollistaa heille järjestelmien optimaalinen käyttö koko niiden elinkaaren ajan. Se tapahtuu yhtäältä laitteiden tasolla kokonaisvaltaisten, innovatiivisten ja tehokkaiden linjaratkaisujen avulla. Toisaalta digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla on merkittävä rooli – ennen kaikkea kokonaisvaltaisen suunnittelun ja tuotantoa koskevan kattavan asiakastuen suhteen. Tämän vuoksi Weber on kehittänyt joukon digitaalisia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat sinua hallitsemaan tietojasi ja informaatiotasi helpommin ja luomaan keskitetyn palvelupisteen tietojen analysointiin ja tiedonhakuun – kaikki tämä tulevaisuuteen suuntautuvan, digitalisoidun tuotannon hengessä. Weber Factory Solutions -ratkaisujen perustan muodostaa Weber FactoryCockpit, joka toimii datakeskuksena ja tarjoaa mahdollisuuden integroida muita tuotteita, kuten Weber FactoryCare ja VideoAssist kattavaa, kokonaisvaltaista digitalisaatiota varten. Asiakkaat saavat Weber Portal -alustan kautta myös nopean ja selkeän pääsyn henkilökohtaiseen Weber-maailmaansa, joka sisältää paljon tietoja ja palveluja. 

Digitaalisten Weber-tuotteiden käytössä voit aina luottaa siihen, että tietoturvasta huolehditaan kattavasti. Jokainen asiakas saa pilvipalvelusta oman tilan ja siten yksityisen tallennuspaikan tuotantodatalleen. Näin kaikki tiedot pysyvät asiakkaan omistuksessa, ja ne on suojattu laitepalomuurilla ja siirretään pilvipalveluun aina salatussa muodossa.

FactoryCockpit: tunnusluvut näkyvissä aina ja kaikkialla.

Weber FactoryCockpit pitää kaikki tiedot, kuten tuotantodatan, analyysit ja raportit, saatavilla reaaliaikaisesti ympäri vuorokauden – riippumatta siitä, tarvitaanko niitä tuotantoalueella, vuoropäällikön toimistossa vai suunnittelukeskustelussa. Tämän digitalisoidun tuotannon sydän on selkeä koontinäyttö, josta näkyvät yhdellä silmäyksellä reaaliaikainen tila sekä kaikki merkitykselliset linjakohtaiset suorituskyky- ja laatutiedot – hävikistä ja tuotosta aina eräkohtaiseen tuotantoon ja pakkausmääriin sekä käytettävyysaikaan. Käyttäjä voi aina valita erilaisten yksityiskohtaisuustasojen välillä ja voi tarkastella yksittäisiä koneita, linjoja, osastoja tai koko tuotantoa. Koontinäytöllä näkyy linjan tila viimeisten kahdeksan tunnin ajalta, jotta tuotannon tilannetta voidaan arvioida suoraan ja tuotannon poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Myös tiettyjen päivien ja kellonaikojen yksityiskohtaisempi tarkastelu on tarvittaessa mahdollista. Haluttu aika-alue voidaan valita konetietojen näkymästä. Näin voidaan analysoida ajallisia virhekuvioita tietoon pohjautuen sekä lisäksi määrittää häiriöiden syyt. Näiden tietojen avulla voidaan ennen kaikkea tehdä kohdennettuja toimenpiteitä, esimerkiksi käyttöhenkilöstön koulutuksia, koneiden tehokkuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Raportit ja tilastot mahdollistavat lisäksi tuotantotietojen vertailun kaikkiin aiempiin reseptikohtaisten erien tai tuotantojen keskiarvoihin, ja ne toimivat siten perustana tuotannon optimoinnille ja suunnittelulle. Raportit voidaan luoda erikseen ja tulostaa PDF-muodossa muiden osastojen kanssa tehtävää sisäistä koordinointia tai vuoronvaihtoa varten. Kaiken kaikkiaan Weber FactoryCockpit huolehtii siis maksimaalisesta läpinäkyvyydestä ja tukee elintarvikealan yritysten päättäjiä ja johtohenkilöstöä tietoon pohjautuvien päätösten tekemisessä lyhyessä ajassa.

VideoAssist: helpoksi tehty virheanalyysi.

Weber esitteli interpack-messujen yhteydessä ensimmäisen kerran uuden FactoryCockpit-laajennuksen: Weber VideoAssist -ratkaisun. Tuotannon aikana ilmenee jonkin verran häiriöitä tai tapahtuu virheitä, joiden syy on usein vaikea selvittää. Tämä tuo mukanaan haasteita sekä asiakkaalle että huoltoteknikoille. Weber on kehittänyt VideoAssistin tehokkaaksi ratkaisuksi tällaisiin tilanteisiin. Koneisiin sijoitetaan kiinteästi ja turvallisesti useita kameroita koko tuotantolinjan laajuudelta. Kamerat taltioivat tuotannon kulkua jatkuvasti ja välittävät sen nähtäville videostriiminä. Jos ilmenee ongelma, tallennetaan videojakso, joka alkaa minuuttia ennen tapahtumaa ja päättyy 30 sekuntia sen jälkeen. Video siirretään pilvipalveluun, kohdistetaan automaattisesti dokumentoituun virheeseen FactoryCockpit-aikajanalla ja näytetään videotunnisteen muodossa. Siten asiakas voi virheanalyysin yhteydessä katsoa kyseessä olevan videojakson ja analysoida virheen syyn täsmällisesti. Videotallennuksen voi tarvittaessa käynnistää myös manuaalisesti. VideoAssist tarjoaa mahdollisuuden myös häivyttää videoon tallentuneet henkilöt pois.

FactoryCare: Kunnossapito ja digitalisaatio – lyömätön tiimi.

Odottamattomat koneiden seisokkiajat tai linjakomponenttien viat aiheuttavat automatisoidussa tuotannossa valtavia kustannuksia ja voivat johtaa myös rangaistusmaksuihin tai siihen, että elintarvikkeiden vähittäiskauppiaat eivät enää luota tuottajaan. Keskeinen toimenpide näiden riskien torjumiseksi on tuotantokoneiden ja -linjojen huoltojen suorittaminen. Weber FactoryCare tukee elintarvikealan yrityksiä tässä tehtävässä ja pitää silmällä kaikkia huoltoja ja tehtäviä, jotka liittyvät koneiden ja linjojen kunnossapitoon – keskitetysti sovelluksessa ja valmistajasta riippumatta. Työlään manuaalisen luettelojen hallinnan sijaan tulevat huollot voidaan suorittaa Weber FactoryCaren avulla suunnitellusti, kattavasti ja virheettömästi. Tässä asiakkailla on mahdollisuus laatia yksilöllinen käyttäjäkonsepti, jossa järjestelmänvalvojien, johtajien ja käyttäjien tasoille määritetään erilaiset pääsy- ja käsittelyoikeudet. FactoryCare tarjoaa myös erilaisia vaihtoehtoja lisätietojen syöttämiseksi järjestelmään: esimerkiksi kaikille huolloille ja tehtäville voidaan määrittää tietyt aikavälit, aikainvestoinnit ja vastuuhenkilöt. Niihin voidaan myös tarvittaessa liittää valokuvia, videoita, asiakirjoja ja tekstikommentteja. Läpinäkyvyyden parantamiseksi järjestelmään voidaan lisäksi arkistoida ja versioida suoritettuja huoltoja ja niihin liittyviä loppuraportteja.

Weber-portaali: Tervetuloa Weberin digitaaliseen maailmaan.

Kaikki olennaiset tiedot ja palvelut ovat käytettävissä kellon ympäri vain muutamalla painalluksella: Weber-portaali on pääsisäänkäynti asiakkaan henkilökohtaiseen Weber-maailmaan, joka tarjoaa suoran pääsyn lukuisiin hyödyllisiin toimintoihin ja mahdollisuuden siirtyä muille Weber-alustoille, esimerkiksi Weber Academyn koulutustarjontaan ja E-Learning-ohjelmiin – tietenkin käyttäjäystävällisesti ja helposti saumattoman Single-Sign-On-yhteyden kautta. Weber Portal -alustalta asiakkaat löytävät kaikki Weber-koneensa ja -linjansa yhdellä silmäyksellä. Konetietojen ohella luettelosta näkyvät myös kaikki sopivat varaosat, kuluvat osat ja leikkurinterät, jotka voidaan valita tilattaviksi muutamalla napsautuksella. Luettelossa asiakkaiden saatavilla ovat myös tärkeät asiakirjat, kuten käyttöoppaat, sertifikaatit ja laskut. Erityisesti yrityksen auditointien yhteydessä on erittäin hyödyllistä, että nämä asiakirjat ovat helposti käden ulottuvilla. Jos tarvitaan Weber-tuen teknistä apua, asiakkailla on useita vaihtoehtoja pyytää sitä Weber Portal -alustan kautta. 

Se voidaan toteuttaa ensinnäkin lisätyn todellisuuden tekniikalla Weber-etätuen avulla nopean ja tehokkaan virhediagnoosin saamiseksi. Toisena vaihtoehtona voidaan avata suoraan tukipyyntö ja pyytää paikan päälle huoltoteknikko. Tässä selkeä tukipyyntöjen hallinta sekä huoltotoimien ja huoltoraporttien arkisto takaavat kattavan läpinäkyvyyden. Hyödyllinen lisätoiminto Weber Portal -alustalla on koontinäyttö. Jos koneet ovat yhteydessä internetiin ja Weber-tuotteet FactoryCockpit ja FactoryCare ovat käytössä, asiakas näkee koontinäytöltä yhdellä silmäyksellä reaaliaikaisen datan, muun muassa tuotoksen, hävikin ja vuotuiset huoltotyöt. Näiden näytettyjen perustietojen avulla käyttäjä pystyy nopeasti päättämään, tarvitaanko toimenpiteitä, ja voi tarvittaessa siirtyä suoraan FactoryCockpitiin yksityiskohtaisemman käsityksen saamista varten. Weber Portal -alustaa kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteiden perusteella ja siihen lisätään hyödyllisiä toimintoja.

Yhteystiedot

Iloitsemme yhteydenotostasi.

Yhteyshenkilön piktogrammi
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Puhelin: +1 816 891 0072
Yhteyshenkilön piktogrammi
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Puhelin: +1 816 891 0072